Kontakt

STAFIS, s.r.o.
Súvoz 1, 911 01 TRENČÍN

tel.: 0911 906 703
email: omelinova@stafis.sk  /  stafis@stafis.sk 

IČO: 36 305 103
IČ DPH: SK2020175927
č. účtu: VÚB 128 358 69 57/0200